Årsfest 16.november 2023

06.11.23
Årsfest 2023, Torsdag 16. november kl 18.30 på Førde Samfunnshus. Underhaldning, loddsalg, utdeling av plakettar og overraskingar. Ta med godt humør, matlyst og Vipps. Alle er velkomne!

Kaffipost Søndag 11. juni

10.06.23
Søndag 11. juni mellom klokka 12 og 15.
Ta turen til posten ved Storestraumen i finaveret. Her blir det sal av kaffi, saft og bollar. Tydeleg og merka sti frå Drange. Du kan besøka og registrera deg på fleire tur-o-postar langs stien mot straumen og kaffiposten. Loddtrekking av premiar blant alle som stikk innom. Alle er velkomne!


Inviterer til postjakt i påskeferien

27.03.23

Tur-orienteringssesongen opnar før påske. 80 postar er lagt ut og klar for besøk frå og med palmehelga. Her er Bjørnar S. Førde avbilda under postjakta i fjorårssesongen.


Førstkomande helg blir det sesongopning for årets turorientering i mange delar av Sveio kommune. Sveio O-lag har gjennom fleire månader førebudd sesongen. 80 postar er nå sett ut i skog og mark, frå nord til sør.

På sørsida av Mølstrevågen, mellom Skålaskog og Avløype, har Sveio O-lag aldri tidlegare plassert tur-o-postar. I dette opne og småkuperte terrenget får du utsyn langt vestover i havet frå enkelte høgt plasserte tur-o-postar.
På nordsida av Mølstrevågen er ny tursti er blitt rydda og merka, i terrenget mellom sjøen og vegen som går vestover til Ryvarden fyr. I dette lette terrenget finn du i år 15 tur-o-postar som du kan besøkja. Nede ved fjorden passerer du framom eit gamalt steinbrot kor fundamentet til rådhuset i Haugesund vart teken ut for snart 100 år sidan. I dette gamle steinbrotet er det sett ut bord og kvilebenker saman med infotavler som fortel historia.

Langs nye stiar
Den nye turstien frå Drange til Storestraumen ved Rødspollen blir i år for første gong ledetråd for tur-o-postar. Stien går gjennom vekslande terreng, mellom skogholt, over myrar, høgdedrag og til dels ope landskap og fram til rasteplassen der Rødspollen er på sitt smalaste.
Dagsturhytta, Nipaståvo, kan også i denne sesongen vera utgangspunkt for spennande postjakt i terrenget mellom Tjernagel, Åsbu og Auklandshamn. Frå stien sørover mot Slettafjellet, ber det vidare til topps på Tindafjellet.

Start-pakke
For dei yngste og for vaksne som vil prøva turorientering for første gong, har Sveio O-lag lagt opp fire enklare o-løyper fordelt på like mange tur-område. Lengst i nord ved Valevåg i Eivindsmarka kan du langs gode turstiar utforska eit spennande terreng med friskt rennande vatn, leikeapparat og naturstiar som er tilrettelagt av Valestrand skule.
Ved Auklandshamn ligg postar nær skulen og langs stien i retning Nipaståvo. I Førde ligg postane langs den nye skogsvegen frå samfunnshuset og austover gjennom Solheimsdalen. Aust for Fjellstad ligg nærtrim-postane like ved Paddevegen.
Alle som kjøper årets tur-o-mapper med kart og info-materiell, får samtidig ein kode som gjer at alle årets kart fritt kan lastast ned til PC og til mobiltelefon. Kvart postbesøk kan dessutan registrerast umiddelbart ved å skanna ei QR-kode til mobiltelefonen.
Kart og deltakarkort kan kjøpast hos Haukås bensinstasjon, hos Joker Førde og i daglegvarebutikken i Valevåg.


Den idylliske rasteplassen ved Rødspollen blir arena for vårens Kaffipost i Sveio O-lags turorienteringstilbod.Årsfest for Turorientering 2022

04.11.22
Annonse for årsfest for avslutning av Turo-sesongen 2022 på Førde Samfunnshus 10. november kl 18:30


Årsfest for avslutning av Turo-sesongen 2022 på Førde Samfunnshus 10. november kl 18:30.
Med utdeling av årets merker, plaketter og premier. Det blir underhaldning og utlodding med servering.

Vel møtt


Sommarpostar klar for besøk

28.07.22

I alt 14 slike lett tilgjengelege stolpar, med raud og kvit topp, er plassert ut; sju i Førde sentrum og sju ved Fjellstad nær Sveio sentrum. På kvar stolpepost finn du posten sitt nummer og bokstavkode saman med èin QR-kode, som du kan lesa av med Turorienterings-appen på mobiltelefonen. Du kan og notera ned bokstavkoden og registrera ditt postbesøk på nettsida eller ved å senda inn alle kodane noterte på kartet. Kartet lastar du ned gratis frå Sveio O-lag si side hos turorientering.no/sveio. Særskilt premiering for alle som registrerer besøk på Sommarpostane. God tur!


Inviterer til postjakt langs Bjellandselvo og til Nipaståvo av Kristian i kategori Turorientering 29.03.22
Rekordmange heidersprisar etter årets tur-o-sesong av Kristian i kategori Turorientering 30.11.21
Nytt tur-o-tilbod i sommar i Rex garden i Førde. av Kristian i kategori Turorientering 29.06.21
Kaffipost og hyttetur av Kristian i kategori Turorientering 08.06.21
Alt klart for påske-o-tur i skog og mark av Kristian i kategori Turorientering 24.03.21
Vinter-t-O-uren av Kristian i kategori Turorientering 17.12.20
Årsfesten 12. november er avlyst på grunn av smitte-situasjonen. av Kristian i kategori Turorientering 11.11.20
Hugs å registrera innan 1. november! av Kristian i kategori Turorientering 25.10.20
Tur-o-sesongen er så vidt begynt. av Kristian i kategori Turorientering 29.06.20
Årets kaffipost er ute både lørdag og søndag (6. og 7. juni) av Kristian i kategori Turorientering 04.06.20
Velkommen til sesongstart for turorientering! av Kristian i kategori Turorientering 23.03.20
Jubel og jubileum etter årets o-sesong av Kristian i kategori Turorientering 16.12.19
Velkommen til Kaffipost av Kristian i kategori Turorientering 19.05.19
Rekordmange tur-o-postar klar for besøk av Kristian i kategori Turorientering 08.04.19
Suksess med gulljakt i skogen i 25 år av Kristian i kategori Turorientering 02.12.18
Årsfest fredag 23. november av Kristian i kategori Turorientering 20.11.18
Vår + tur-o = sant av Kristian i kategori Turorientering 21.03.18
Gull og heider då SOL feira 50 år av Kristian i kategori Turorientering 28.11.17
50-ÅRSFEST i Førde Samfunnshus av Kristian i kategori Turorientering 23.10.17
Turorientering 2017 av Kristian i kategori Turorientering 21.03.17
100 gullvinnarar i skog og mark av Kristian i kategori Turorientering 05.12.16
Turorientering Årsavslutning av Kristian i kategori Turorientering 16.11.16
Kaffipost med vellukka marknadsføring av Kristian i kategori Turorientering 29.05.16
Prøv turorientering på Kaffipost av Kristian i kategori Turorientering 23.05.16
Rekordtidleg start for turorientering av Kristian i kategori Turorientering 16.03.16
Årsavslutning av Kristian i kategori Turorientering 08.11.15
Sol over Kaffipost av Kristian i kategori Turorientering 02.06.15
Kaffipost på idylliske Vandaskog av Kristian i kategori Turorientering 29.05.15
Sveio O-lag opnar Friluftslivets år søndag 29. mars med sesongstart for turorientering og med foto-orientering i Rex Graden. av Kristian i kategori Turorientering 23.03.15
Gullrush etter årets tur-o-sesong av Kristian i kategori Turorientering 24.11.14
TURORIENTERING Årsavslutning av Kristian i kategori Turorientering 17.11.14
Kaffipost nær havet av Kristian i kategori Turorientering 26.05.14
Kaffipost i ope landskap mellom Lyngholm og Ryvarden av Kristian i kategori Turorientering 21.05.14
Turorientering frå Lyngholm til Ryvarden av Kristian i kategori Turorientering 23.03.14
Turorientering mot nye høgder av Kristian i kategori Turorientering 25.11.13
Årsavslutning av Kristian i kategori Turorientering 15.11.13
Kaffiposten søndag 8. september av Kristian i kategori Turorientering 12.09.13
Kaffipost med Barne-O-løype av Kristian i kategori Turorientering 02.09.13
Solrik Finn Fram dag med populær maskott av Kristian i kategori Turorientering 16.06.13
Turorientering til Ryvarden av Kristian i kategori Turorientering 17.03.13
Sesongstart TurO søndag 24. mars av Kristian i kategori Turorientering 14.03.13
Mange gullvinnarar i turorientering av Kristian i kategori Turorientering 28.11.12
Tur-o-vinnarane får som fortent av Kristian i kategori Turorientering 23.11.12
Turorientering av Kristian i kategori Turorientering 20.08.12
Fant fram i regnet av Kristian i kategori Turorientering 17.06.12
Finn Fram dagen 2012 av Kristian i kategori Turorientering 13.06.12
Sesongstart for Turorientering søndag 1. april av Kristian i kategori Turorientering 25.03.12
På gulljakt i skogen i 20 år av Kristian i kategori Turorientering 12.02.12
Årsfest, Turorientering av Kristian i kategori Turorientering 05.02.12
Første gong supergull av Kristian i kategori Turorientering 05.02.12
Årsmøte 2023:
Sveio O-Lag på nett:

Turorientering på nett
Viktige filer:
Årsmelding 2012
Årsmeldinga 2011
Årsmeldinga 2010
Årsmeldinga 2009
Årsmeldinga 2008