Guide: Turorientering på nett frå www.sveiool.org

På høgre side finner ein symbolet til Turorientering på nett:

Trykk på denne for å komme til turorientering på nett.

På denne nye sida kan ein velja enten logg inn dersom du alt er ein brukar, eller lage ein ny brukar ved å trykkje på Ny bruker.

Ny bruker

Fyll ut skjemaet som dukkar opp på den nye sida og deretter logg deg inn som ny brukar.

Logg inn

Logg inn ved å fylle inn brukarnamn og passord i øvre høgre hjørna.

Etter at du er logga inn vil du vera på Sveio O-Lag si sida for TurO på nett, viss ikkje leiter du etter:

og skriv inn Sveio.

Eventuelt kan du trykke på ein gong til. Trykk gjerne på slik at denne vert raud for å lettare finne igjen din favoritt orienteringsklubb på TurO på nett.

For å legge inn poster kan ein trykkje på i venstre meny.

Då vil ein få opp alle postane som Sveio O-Lag har liggjande ute i terrenget:

BN# står for Barnas O-Tur/Nærtrim og T# står for Turorientering.

For å markere postar ein har vore på etter endt tur kan ein trykke dei postane ein har vore på. Dei utvalgte postane vil då dukka opp på høgre side og vert sjåande ut som biletet under:

Her skriv ein inn postkoden, til dømes for Turorientering(T) postane nummer 7 og 8 i det markerte gule feltet i biletet over.

Når ein er ferdig med å leggje til alle postane ein vil klippe, trykkjar ein på knappen Klipp, som er plassert nedst i rekkja av postar på høgre side.

Godkjente postar vil då bli markert som grå postar i biletet:

Lukke til med turgåing, postsanking og registrering.

Årsmøte 2023:
Sveio O-Lag på nett:

Turorientering på nett
Viktige filer:
Årsmelding 2012
Årsmeldinga 2011
Årsmeldinga 2010
Årsmeldinga 2009
Årsmeldinga 2008