Utstyr.

Lagstelt: Tunnel-telt kjøpt inn i Sverige i 2005. Det gamle Regnly-teltet er næmast blitt utslite.

Skulebrikker.
Til elektronisk tidtaking i enkle stemne utan bruk av PC har SOL nå to klassesett med ekt-brikker.

Konkurransebrikker
SOL disponerar ca 20 EKT-brikker

Fingerkompass.
Klassesett med enkle fingerkompass fekk me frå Gildefondet.

Vanlege kompass: Eit klassesett

Kart:

Kartnamn:Målestokk:Ferdig:
Auklandshamn1:10 0002004
Auklandshamn skule1:50002004
Slettene1:50002004
Førde1:10 0001998
Førde nærkart1:10 0002003
Førde nærkart1:5 0002003
Førde Prestabryggjo1:50002006
Lier1:10 0002006
Førde skulekart1:20002006
Auklandshamn skulekart1:20002006
Valestrand1:15 0001973

Kart/løypeteikningsprogrammet OCAD 7,8 og 9

Følgjande postutstyr er på lager i klubben si eiga
Minst 60 postskjermar i bra stand

Posteiningar for tidtaking med EKT:

Postkode:    Postkode  
0 x8 150  
97   151  
100 x2 152  
101   153  
102   154  
103   155  
104   156  
105   157  
106   158  
107   159  
108   160  
109   161  
110   162  
111   163  
112   164  
113   165  
114   166  
115   167  
116   168  
117   169  
118   170  
119   171  
120   172  
121   173  
122   174  
123   175  
124   176  
125   249 x2
126      
127      
128      
129      
130      

Tidtakarutstyr:
MTR2 med printer og pc-kabel,
MTR3 med EPR-3(printer) og pc-kabel
MTR4 med EPR-3(printer) og pc-kabel(USB)
250-avlesar og USB-avlesar.
Lisens til E-timing

Årsmøte 2023:
Sveio O-Lag på nett:

Turorientering på nett
Viktige filer:
Årsmelding 2012
Årsmeldinga 2011
Årsmeldinga 2010
Årsmeldinga 2009
Årsmeldinga 2008