Hugs å registrera innan 1. november!

Av Kristian den 25.10.20
Hugs å registrera alle dine postbesøk, på nett eller papir, innan 1. november. Du kan enten logga deg inn på www.turorientering.no. Der kan du registrera alle dine postbesøk frå årets sesong.
Alternativt kan du senda utfylte kontrollkort til Karl Inge Instefjord, Øvre Fjellstad 20, 5550 Sveio. Du kan og skanna kontrollkortet og senda det via epost til: postkort2020@sveiool.org
12. november blir det årsfest med merke- og premieutdeling.


Årsmøte 2024:
Sveio O-Lag på nett:

Turorientering på nett
Viktige filer:
Årsmelding 2012
Årsmeldinga 2011
Årsmeldinga 2010
Årsmeldinga 2009
Årsmeldinga 2008