Vinter-t-O-uren

Av Kristian den 17.12.20
Bilde av vinterkled Børshovda med SOL logo og Vintertour 20/21

Velkommen til Sveio O-lag sitt nye tilbod, Vinter-t-O-uren 2020/21. 30 postar ligg klar og ventar på besøk. Tilbodet består av to turar fordelt på to ulike kart og terreng. Kart med liste over postane kan du lasta ned og kjøpa via Sveio O-lag si side hos turorientering.no/sveio. Postane står ute fram til 1.mars.
Alle som deltar og som registrere sine postbesøk på nettet, blir med i trekninga om flotte premiar.
Me trekkjer dessutan premiar blant dei som register at dei har besøkt alle 30 postane på Vintertouren.

Årsmøte 2024:
Sveio O-Lag på nett:

Turorientering på nett
Viktige filer:
Årsmelding 2012
Årsmeldinga 2011
Årsmeldinga 2010
Årsmeldinga 2009
Årsmeldinga 2008