Velkommen til Kaffipost

Av Kristian den 19.05.19

Velkommen til Kaffipost ved idylliske Røykeneselva søndag 26. Mai mellom kl. 1200 og 1500. Sal av kaffi, saft og kaker. Varm grill til dei som tar med grillmat. Loddtrekking av premie blant alle som besøkjer posten denne søndagen.
Det ligg også mange tur-o-postar i terrenget kring vårens Kaffipost. Sti eller traktorveg mellom mange av postane. Parkering ved badeplassen Selsåsvika.

Årsmøte 2024:
Sveio O-Lag på nett:

Turorientering på nett
Viktige filer:
Årsmelding 2012
Årsmeldinga 2011
Årsmeldinga 2010
Årsmeldinga 2009
Årsmeldinga 2008