Prøv turorientering på Kaffipost

Av Kristian den 23.05.16
Kaffipost reklame


Prøv turorientering!
Dette kartet med 5 postar innteikna som raude sirklar, er eit av i alt fire kart
i Sveio O-lags pakketilbod om Nærtrim/Barnas Tur-o i 2016.
Prøv om du kan finna desse postane. Skriv kodebokstavane du finn på posten i rett rute på kartet. Det vankar ein premie om du finn postane!
Du kan og registrera deg og dine
postbesøk på: www.turorientering.no
Sjå meir info på Sveio O-lag si heimeside: www.sveiool.org
eller på Facebook-sida vår: www.facebook.com/sveiool/
Årets tur-o-pakkar kan kjøpast her: Haukås Bensinstasjon,
Førde Daglegvare, Auklandshamn Handel, Valevåg Handel og ved
servicetorget til Sveio kommune.

I tillegg til Nærtrim/Barnas Tur-o kan me tilby Foto-orientering og ei stor familiepakke som inneheld i alt fem kart med innteikna 52 ulike postar spreidde rundt i ulike delar av Sveio kommune.

Beste helsing
logo
Sveio OrienteringslagPrøveløypa på Ryvarden er gratis fram til 30. mai i anledning kaffiposten!
Last ned Nærtrim/Barnas O-Tur: Ryvarden Kulturfyr her


Årsmøte 2022:
Sveio O-Lag på nett:

Turorientering på nett
Viktige filer:
Årsmelding 2012
Årsmeldinga 2011
Årsmeldinga 2010
Årsmeldinga 2009
Årsmeldinga 2008