Utsalgstadar og prisar

Deltakarkort og kart kan kjøpast her: Haukås Bensinstasjon
Førde Dagligvare


Prisar: Deltakarkonvolutt familieorientering: kr.
(inneheld kart, to deltakarkort og foto-orientering. Dersom du greier
bronse-, sølv- eller gullmerke er prisen på dette inkludert)
Ekstra deltakarkort: kr. 30

Deltakarkonvolutt barnas o-tur: kr. 100 ( inneheld fire
kart og to deltakarkort, merke ved sesongslutt er inkludert i prisen)
Ekstra deltakarkort: kr. 10
Årsmøte 2024:
Sveio O-Lag på nett:

Turorientering på nett
Viktige filer:
Årsmelding 2012
Årsmeldinga 2011
Årsmeldinga 2010
Årsmeldinga 2009
Årsmeldinga 2008