DELTATT 20 GANGER SØLVMERKE FOTO -ORIENTERING
KÅRE HAUKÅS INGVAR NYMARK 49 ANNE LISE OG REIDAR SKJERPING
ANNE LISE SKJERPING SYNNØVE ESPESETH 48 INGUNN WESTERGAARD
REIDAR SKJERPING KOLBEIN ESPESETH 48 EIVIND OG ASTRID NESSE
JAN EKRENE 46 FAM. ANNE KINDLIHAGEN
PLAKETT GULL MARIANNE S. HANSEN 47 FAM. OLAV HOVLAND
EVA LOKNA REIDUN HAUKÅS 42 KARL INGE INSTEFJORD
EGIL LOKNA HJØRDIS KALLEVIK 36 ARNE MIKAL STUELAND
LILLY KRUNENES ASBJØRN VALEN 35 LIV FLÅTEN
SVEIN KRUNENES ODD ATLE SVENDSBØ
BRONSEMERKE HJØRDIS OG GERHARD KALLEVIK
PLAKETT SØLV KARI SØRENSEN 32 GURO ROLFSNES HARDELAND
LARS BIRGER BERGMÅL KETIL PRØYSEN 32 FAM. THUSETH
EDITH H. BERGMÅL KARL E. THUSETH 25 FØRDE SKULE  16/6 -11
ANDERS BERGMÅL HJALMAR LOKNA 15 ANNA SELBAK RØD
ØYFRID LOKNA 15 ANDRINE SPONEVIK NESSE
GULLMERKE 52 POSTER FILIP TURKERUD 8 EMMA KINN
OLE DANIEL EIDSVÅG LINDA TURKERUD 8 LARS HAUKÅS
KRISTINA ENERSTVEDT MIKKEL TURKERUD 8 CASSANDRA CHALISA SIMONSEN
SIGMUND ENERSTVEDT ANNE HEDVIG KINDLIHAGEN 6 KATRIN ELDHOLM
ENDRE HETLESÆTER INGRID KINDLIHAGEN 6 12 VILDE OLSEN
BJARNE HETLESÆTER VERONICA FREDHEIM 6 MATHILDE ØKLAND
INGER SKOGLAND PETTER TURKERUD 5 MARTIN ALMÅS
TOR ARNE SKOGLAND SIGURD ANDRE NÆSS 5 AUDUN KLEPPE
ROALD JOHANNESSEN TOR EINAR NÆSS 5 ADELE HINDØY
CAMILLA NÆSS 4 JARLE AARBAKKE
HELENE OTTESEN 4 NICHLAS EINTVEIT
JONE HOLGERSEN
JACOB HOV
GULLMERKE 51 POSTER BARNAS TUR ORIENTERING NAABLAE SAY SHAN DAW
FRØYDIS VALEN GULLMERKET 20 POSTER GREM RACHAN
ODDBJØRN VALEN JENNY FONNES ASTRID KVAM LODDEN
INGE BERGLUND MARIA FONNES WAM WAM THAY WAKE THEA
ASTRID FØRSUND ARNE MIKAL STUELAND AMALIA KVAM LODDEN
MARIT TVEIT EMIL R. THUSETH LOYD BLIKSHAVN BUKKØY
KÅRE TVEIT SEBASTIAN THUSETH MACHA SHAN DAW
WIGDIS SVENDSBØ KARI THUSETH KRISTIAN TUNGE
ODDVAR SVENDSBØ EIVIND VALEN LIE EMILIE HUSEBY
KJELL EGIL KNUTSEN INGHILD VALEN LIE TAGE OLSEN
TORHILD MATRE JONATAN VALEN MADS TVEDTER
GERHARD KALLEVIK HENRIETTE VALEN MIA ORVEDAL
MARIE VALEN GUNNAR HOVLAND
GULLMERKET 50 POSTER ISELIN BØHN HELGESEN MATHILDE NORDTVEIT
HARALD SELSÅS MALIN BØHN HELGESEN NORA ELISE WALLAND
TURID MJÅNES VICTORIE BØHN HELGESEN LARS KRISTIAN OA
INGE MJÅNES GURO R. HARDELAND MATHILDE HINDØY
ASTRID S. NESSE EBEN GRAMSHAUG
EIVIND NESSE HENRIETTE GRUTLE
KARL INGE INSTEFJORD SØLVMERKE 15 POSTER JULIE JOHNSEN NORMANN
EMIL R. THUSETH GAUTE VALEN SPÅNGBERG THEA G. FRAMNES
SEBASTIAN R. THUSETH JOMAR VALEN SPÅNGBERG THOMAS HUSEBY
KARI THUSETH TRYM VALEN SPÅNGBERG
HÅVARD VALEN LIE
SVANHILD VALEN LIE KARL E. THUSETH 12
OLAUG FAGERLAND
INGVARD FAGERLAND