ÅRSMØTE

Av Kristian den 15.02.09
i Sveio Orienteringslag

Tirsdag 17. februar kl. 18.00
i Førde Samfunnshus

Årsmøtesaker og enkel servering

Trykk "Heile historien" for å sjå sakslista

Sakliste til årsmøte 20081. Godkjenning av innkalling og sakliste

2. Val av ordstyrar, skrivar og to til å skriva under møteboka

3. Årsmelding

4. Rekneskap

5. Vedtekter for Sveio O-lag ( Under registrering av lagte i Frivillighetsregisteret i vinter, måtte me fylla ut idrettens mønstervedtekter under føresetnad av at gyldige vedtekter belei vedtektne på lagets årsmøte. Me legg mønster eller basisvedtekter til grunn og kan dermed raskt levelege og tenlege vedtekter for Sveio O-lag

6. Medlemskontingent. Endring?
I fleire år har me hatt låge medlemspengar for alle som deltar i Sveio O-lags tilbod om turorientering, kr. 100 for familie. Bør desse hevast til dømes til kr. 150 med verknad for 2009?

7. Budsjett

8. Val til styret og andre tillitsverv
Årsmøte 2024:
Sveio O-Lag på nett:

Turorientering på nett
Viktige filer:
Årsmelding 2012
Årsmeldinga 2011
Årsmeldinga 2010
Årsmeldinga 2009
Årsmeldinga 2008