Sveio O-lag heldt årsmøte i Førde Samfunnshus 13. februar

Av Kristian den 01.03.07
Årsmeldinga finn du under "Viktige filer" til høyre.
Desse skal vera med i lagets styre og stell det komande året.

Hovudstyret:


Leiar: Thomas Førde ikkje på val
Styremedlem: Lillian Wirkola, ikkje på val
Styremedlem/kasserar: Kristian S. Førde ny, for 1 år
Styremedlem, Unn Rognerud, ny, for 2 år
Varamedlem: Geir Milford, attval, for 1 årTurorienteringsutvalet:


Thomas Førde, ikkje på val
Unn Rognerud, ikkje på val
Øystein Opedal, attval, for 2 år
Leif Grutle, attval, for 2 år
Ole Daniel Eidsvåg, ny, for 2 år
Kristina Enerstvedt, ny, for 2 år
Astrid Nesse, ny, for 2 år

Utsending til årsmøtet i Rogaland O-krets torsdag 15. februar 2007:


Thomas Førde

Utsending til årsmøte i representantskapet i Førde samfunnshus A/L


Thomas Førde
Lillian Wirkola (vararepresentant)

Valkomite fram til årsmøtet i 2008:


Hjalmar Lokna
Johan Reinertsen
Solfrid Josefsen

Årsmøte 2023:
Sveio O-Lag på nett:

Turorientering på nett
Viktige filer:
Årsmelding 2012
Årsmeldinga 2011
Årsmeldinga 2010
Årsmeldinga 2009
Årsmeldinga 2008