Finn Fram dag ved Ryvarden

Av Kristian den 11.06.13
Finn Fram Maskot

Årets familiedag i friluft skal Sveio O-lag i år arrangera søndag 16. juni nær Ryvarden fyr mellom klokka 12 og 15.
Parkering skal skje i Mølstrevåg. Deretter føl du turvegen utover mot Ryvarden. Like før du kjem tikl Ryvarden fyr vil du møta Sveio O-lag sin stand, som samtidig er kaffipost for alle som deltar i årets turorientering. Med utgangspunkt i kaffiposten, kor det blir selt kaffi, saft og kaker, blir det tilbod om ei aktivitetsløype med ymse oppgåver, for store og små, innan bruken av kart og kompass. Langs denne aktivtetsløypa vil der vera andre lokale friluftsorganisasjonar, som viser fram sine aktivitetar. Det kan og bli tilbod om ymse servering langs aktivitetsløypa. Alle som gjennomfører aktivtetsløypa og løyser oppgåvene undervegs får tildelt deltakarpremie. Det blir også loddtrekking om premiar blant alle som er innom Sveio O-lag sin kaffipost under årets Finn Fram dag.

Årsmøte 2023:
Sveio O-Lag på nett:

Turorientering på nett
Viktige filer:
Årsmelding 2012
Årsmeldinga 2011
Årsmeldinga 2010
Årsmeldinga 2009
Årsmeldinga 2008