Aktivitetsdag ved Førde samfunnhus

Av Kristian den 19.09.11
Førdedagane 2011

Søndag 18. september laga Svei O-lag to aktivitetsløyper ved Førde samfunnshus. Førdedagane til inntekt for samfunnshuset denne helga, tilbyr publikum eit bredt spekter av aktivitetar. Sveio O-lag arrangerte ei rebus-løypa med seks o-postar nær utstillingsområdet der deltakarane skulle finna ein bokstav per post. Dei seks bokstavane skulle deretter puslast saman til eit løysingsord som skulle vera ”søndag”.
Dertil kunne O-laget tilby ei sprintløype med tidtaking, eit tilbod som viste seg å bli svært populært blant dei yngste.
Til slutt blei det trekt ut tre premievinnarar mellom deltakarane i dei to løypene.


Årsmøte 2024:
Sveio O-Lag på nett:

Turorientering på nett
Viktige filer:
Årsmelding 2012
Årsmeldinga 2011
Årsmeldinga 2010
Årsmeldinga 2009
Årsmeldinga 2008