Årsplan for Sveio O-lag 2010/11

Av Kristian den 28.02.10
Mars 28.: Start Turorientering
Mars 28.: Start Barnas o-tur
April 9.: KM nattorientering for Rogaland og Hordaland Festningen Tittelsnes
Mai: 30.: Finn Fram dag med Kaffipost
Juni: Skulesprint ved skulane Førde, Valestrand....
Bistand med førebuing og gjennomføring av o-løp under NM i Speiding
Juli: Flytting av postar i Turorientering
August 31.: Nær-o-løp for Haugalandet og Sunnhordland
September 5.: Kaffipost. Eventuelt deltaking med stand/demo-o-løp under Førdedagane i sept.
November: Avslutning av sesongen for turorientering.
Januar: Årsfest turorientering


Årsmøte 2024:
Sveio O-Lag på nett:

Turorientering på nett
Viktige filer:
Årsmelding 2012
Årsmeldinga 2011
Årsmeldinga 2010
Årsmeldinga 2009
Årsmeldinga 2008