Val under Sveio O-lags årsmøte 16. februar 2010

Av Kristian den 18.02.10
Hovudstyret:
Thomas Førde, leiar, for 1 år
Lillian Wirkola, styremedlem, for 2 år
Kristian S. Førde, styremedlem, for 2 år
Geir Milford, varamedlem, for 1 år
Ikkje på val:
Unn Rognerud, styremedlem
Hjalmar Lokna, styremedlem

Turorienteringsutvalet:
Thomas Førde, 2 år
Unn Rognerud, 2 år
Ikkje på val:
Øystein Opedal
Leif Grutle
Astrid Nesse
Kristina Enerstvedt
Ole Daniel Eidsvåg

Revisor:
Jostein R. Ottesen, for 1 år

Utsendingar til representantskapen i Førde Samfunnshus:
Lillian Wirkola for 1 år
Hjalmar Lokna, varautsending for 1 år

Representantar til Sveio Idrettsråd:
Thomas Førde
Øystein Opedal

Valkomite:
Solfrid Josefsen
Egil Lokna

Årsmøte 2023:
Sveio O-Lag på nett:

Turorientering på nett
Viktige filer:
Årsmelding 2012
Årsmeldinga 2011
Årsmeldinga 2010
Årsmeldinga 2009
Årsmeldinga 2008