Sveio O-lags stand på kyrkjebakken får her besøk av ein jubileumskledd sokneprest Arild Steinsland. Tilhøgre Unn Rognerud frå Sveio O-lag.
av Thomas Førde

mange av dei unge ville prøva rundløypa med postar inni og utanfor kyrkja
av Thomas Førde

Sveio O-lags rundløype under kyrkjejubileet hadde to postar inne i kyrkja. her viser soknepresten posten ved altertavla.
av Thomas Førde
Årsmøte 2024:
Sveio O-Lag på nett:

Turorientering på nett
Viktige filer:
Årsmelding 2012
Årsmeldinga 2011
Årsmeldinga 2010
Årsmeldinga 2009
Årsmeldinga 2008