Gå tilbake til arkivet

FOTO-ORIENTERING
I Sveio sentrum og i F�rde har me tatt 9 stk foto fr� ulike stader og detaljer rundt i bygda. Bildene er nummererte fr� 1 til 9 p� framsida av arket, som ligg i konvolutten. P� baksida av arket finn du kart over h�vesvis Sveio sentrum eller F�rde med innteikna 9 postar, som har f�tt kvar sin bokstav fr� dei ni f�rste bokstavane i alfabetet. Ved � bes�kja postane skal du finna ut kor dei ulike bildene er tatt og kobla rett tall til rett bokstav. Det heng ingen postflagg p� den avmerka posten p� kartet. Lukke til.
Kulturminnepostar
Fleire stader ute i terrenget vil finna postar som er ustyrte med info om tidlegare tiders hendingar, bruk og innretningar. Dette gjeld postar som er plasserte i n�rleiken av stader som det knyter seg kulturhistorisk interesse rundt. P� desse postane vil du finna eit oppslag med historisk informasjon som kan bidra til � auka verdien av turen.

Deltakarkort på internett
Sveio O-lag har dei to siste sesongane kunna tilby deltakarkort på internett. Tilbodet er populært. I år håpar me at enda fleire registrerer seg og legg inn alle besøkja på Tur-o-postane på nettet. Det tradisjonelle kontrollkortet i papir kan i så fall nyttast som ein kladd eller noterinsgark. Når du kjem heim etter turen kan du gå inn på nettet, registrera deg som brukar og leggja inn kva postar du har besøkt. Sjå meir info med adresse for pålogging på Sveio O-lag si heimeside: www.sveiool.org

Finn Fram dag for heile familien ved Ryvarden søndag 16. juni med aktivitetsløype, premiar og sal av mat og drikke. Området mellom Mølstrevåg, Ryvarden, Lyngholm og Vandaskog blir nå kartlagt for orientering for første gong. Me kan i år tilby ein liten prøve på turorientering i søre dele av dette spennande turterrenget.
Me vil markera dette nye gigantiske løftet for Sveio O-lag med nytt o-kart over Ryvarden-marka ved å arrangera Finn Fram dagen nær Ryvarden fyr.

Vassbakk & stol, Avdeling Hinderlid

Kiwi

Fjon Bruk AS

Årsmøte 2024:
Sveio O-Lag på nett:

Turorientering på nett
Viktige filer:
Årsmelding 2012
Årsmeldinga 2011
Årsmeldinga 2010
Årsmeldinga 2009
Årsmeldinga 2008