Gå tilbake til arkivet

Barnas o-tur 2007

Tre ulike kart ligg i konvolutten for årets sesong. Alle dei tre karta er i målestokk 1:5000. To av karta dekker turområde i Auklandshamn. Det eine av desse to karta dekker turområdet nærast Auklandshamn skule, det andre rundt friluftsområdet ved Slettene. Det tredje kartet dekker turområde ved Førde. Ein centimeter på desse karta utgjer 50 meter i terrenget. Store og tydelege kart skulle gjera det enklare å orientera seg.

To omgangar

Med litt hjelp frå foreldre og føresette kan dei yngste i løpet av sesongen finna 20 postar. 10 postar, som er merka med ein ring på kartet og nummerert frå 1 til og med 10, står ute i vårhalvåret frå 1. april til 30. juni.

Dei neste 10 postane merka med ein trekant på kartet, kan besøkjast frå 14. juli til 28. oktober.

Deltakarkort

På kortet finn du ei fin teikning ved sida av nummeret til kvar post. Den same teikninga møter du igjen dersom du har funne rett post i skogen. Kvar post er dessutan markert med raude og kvite plater. I tillegg til ei teikning, finn du på kvar post to bokstavar, som du skriv ned på deltakarkortet.

NB. Pass på at deltakarkortet ikkje blir vått. Hald det inni plastlomma når du er ute på tur.

Send inn

Alle som sender inn det ferdig utfylte deltakarkortet sitt før 10. november til Astrid Nesse, Nedre Fjellstad 35, 5550 Sveio (eivnesse@frisurf.no), kan få merke.

Har du besøkt alle 20 postane, får du gullmerke, 15 postar gir sølv og 10 postar bronse.

I ”Barnas o-tur” blir det delt ut andre merke enn i vanleg turorientering .


Ekstra premie

Alle som sender inn deltakarkort, blir med i trekninga om ein flott premie ved sesongslutt.

Berre eit namn kan skrivast på kvart deltakarkort. Ekstra deltakarkort kan kjøpast for kr. 10.

 

Bli medlem i Sveio O-lag

Dersom du betalar kr. 25 (barn) til O-laget sin bankkonto (sjå vedlagt bankkgiro), kan du bli medlem i Sveio O-lag. Dess fleire medlemmer laget får, jo større inntekter, og dermed betre råd til å kunne laga nye orienteringskart over nytt turterreng i Sveio. Medlemskap for ein familie, som har kjøpt tur-o-konvolutt er kr. 100, kr. 50 for ein vaksen og kr. 25 for eitt barn. Medlemskontingenten kan betalast til Sveio O-lags bankkontonr. 3506.22.52055. Hugs og skriv namn på medlemmene du betalar for.

God tur.

Med helsing Sveio Orienteringslag

 


Auklandshamn Handel
Tlf. 53741845

 

 


Årsmøte 2024:
Sveio O-Lag på nett:

Turorientering på nett
Viktige filer:
Årsmelding 2012
Årsmeldinga 2011
Årsmeldinga 2010
Årsmeldinga 2009
Årsmeldinga 2008