Utsalgstadar og prisar

Deltakarkort og kart kan kj�past her: Hauk�s Bensinstasjon
F�rde Dagligvare


Prisar: Deltakarkonvolutt familieorientering: kr. 200
(inneheld kart, to deltakarkort og foto-orientering. Dersom du greier
bronse-, s�lv- eller gullmerke er prisen p� dette inkludert)
Ekstra deltakarkort: kr. 30

Deltakarkonvolutt barnas o-tur: kr. 100 ( inneheld fire
kart og to deltakarkort, merke ved sesongslutt er inkludert i prisen)
Ekstra deltakarkort: kr. 10
Årsmøte 2020:
Sveio O-Lag på nett:

Turorientering på nett
Viktige filer:
Årsmelding 2012
Årsmeldinga 2011
Årsmeldinga 2010
Årsmeldinga 2009
Årsmeldinga 2008