Gå tilbake til arkivet

Nytt! Ta GPS'en med på turorientering Nytt!

GPS er eit glimrande hjelpemiddel i tillegg til kart og kompass. I år oppmodar Sveio O-lag alle, som har skaffa seg GPS til å ta denne i bruk.
Me har nedanfor gitt opp to GPS-posisjonar, som ein prøve, for deltakarar som vil testa nye navigeringsmetodar.
I tillegg utfordrar me årets tur-o-deltakarar til å sjølve finna GPS-posisjonar til åtte utvalde postar.
Fyll inn GPS-posisjonane i skjemaet nedanfor og send skjemaet til
Solfrid Josefsen, 5554 Valevåg innan 23. oktober. (soljos@frisurf.no)
Dei beste svara kan få premie.

Post 4  
Post 10  
Post 14  
Post 22  
Post 35  
Post 38  
Post 39  
Post 45  
Post 51 UTM: 32v 0296828 6617861
Post 52 UTM: 32v 0292190 6605323

Me baserer oss på det tekniske systemet WGS 84 og på kartreferanse-systemet UTM.
Sjå meir info om bruken av GPS: http://home.no.net/perfrode/Kart/indexkart.htm

Avsendar : Namn:………………………………………Adresse: ……………………………

                  Tlf:nr……………………..

Kva meiner du om årets GPS-utfordring?…………………………………………………

Bør arrangøren oppgi fleire eller færre posisjonar?………………

Bør deltakarane utfordrast til å finna fleire eller færre posisjonar?………………..


Kåre Ekrene Trafikkskole, Ludolf Eidesgate 6, 5525 Haugesund

Telefon: 52 71 75 66, Telefaks: 52 72 66 64

www.ekrene.no post@ekrene.no

Årsmøte 2023:
Sveio O-Lag på nett:

Turorientering pΓ₯ nett
Viktige filer:
Årsmelding 2012
Årsmeldinga 2011
Årsmeldinga 2010
Årsmeldinga 2009
Årsmeldinga 2008