Gå tilbake til arkivet

Båtfolket

På vårparten vil fleire av turpostane liggja nær sjøen i Eikelandsneset, nær idylliske Lambeidvågen og nær friluftsområdet i Slettene. Det tyder at fleire postar lett kan nåast frå sjøsida. Dermed skulle båtfolket ha eit glimrande utgangspunkt for å kunne oppnå turorienteringsmerke av verdfulle valørar dette året.

Årsmøte 2023:
Sveio O-Lag på nett:

Turorientering på nett
Viktige filer:
Årsmelding 2012
Årsmeldinga 2011
Årsmeldinga 2010
Årsmeldinga 2009
Årsmeldinga 2008