Gå tilbake til arkivet
Barnas o-tur 2005

Dei to karta er begge i målestokk 1:5000. Det eine kartet dekker turområdet nærast Auklandshamn skule, det andre rundt friluftsområdet ved Slettene. Ein centimeter på desse karta utgjer 50 meter i terrenget. Eit stort og tydeleg kart skulle gjera det enklare å orientera seg.

To omgangar

Med litt hjelp frå foreldre og føresette kan dei yngste i løpet av sesongen finna 20 postar. 10 postar, som er merka med ein ring på kartet og nummerert frå 1 til og med 10, er ute i vårhalvåret frå 20. mars til 26. juni.

Dei neste 10 postane merka med ein trekant på kartet kan besøkjast frå 10. juli til 9. oktober.

Deltakarkort

På kortet finn du ei fin teikning ved sida av nummeret til kvar post. Den same teikninga møter du igjen dersom du har funne rett post i skogen. Kvar post er dessutan markert med raude og kvite plater. I tillegg til ei teikning, finn du på kvar post to bokstavar som du skriv ned på deltakarkortet.

NB. Pass på at deltakarkortet ikkje blir vått. Hald det inni plastlomma når du er ute på tur.

Send inn

Alle som sender inn det ferdig utfylte deltakarkortet sitt før 23. oktober til Solfrid Josefsen , 5554 Valevåg ( soljos@frisurf.no ) , kan få merke.

Har du besøkt alle 20 postane, får du gullmerke, 15 postar gir sølv og 10 postar bronse.

I ”Barnas o-tur” blir det delt ut andre merke enn i vanleg turorientering .

Ekstra premie

Alle som sender inn deltakarkort, blir med i trekninga om ein flott premie ved sesongslutt.

Berre eit namn kan skrivast på kvart deltakarkort. Ekstra deltakarkort kan kjøpast for kr. 10.

 

Bli medlem i Sveio O-lag

Dersom du betalar kr. 25 (barn) til O-laget sin bankkonto (sjå vedlagt bankkgiro), kan du bli medlem i Sveio O-lag. Dess fleire medlemmer laget får, jo større inntekter, og dermed betre råd til å kunne laga nye orienteringskart over nytt turterreng i Sveio.

God tur.

Med helsing Sveio Orienteringslag


Auklandshamn Handel
Tlf. 53741845

Førde Fritid og Opplæring

Barnehagetilbod og Skulefritidsordning (SFO)
på Førde Gard

Ta kontakt med Astrid Sandvik
Tlf. 53743441

Årsmøte 2023:
Sveio O-Lag på nett:

Turorientering pĂĄ nett
Viktige filer:
Årsmelding 2012
Årsmeldinga 2011
Årsmeldinga 2010
Årsmeldinga 2009
Årsmeldinga 2008