ÅRSMØTE

Av Kristian den 13.02.13
Mandag 4. Mars kl 18.00 i Førde Samfunnshus

Sakliste:
1. Godkjenning av innkalling og sakliste.
2. Val av ordstyrar, skrivar og to til å skriva under møteboka.
3. Årsmelding
4. Rekneskap
5. Innkomne saker
6. Vedtektsendringar. ( Alle lag tilslutta Norges Idrettsforbund blir oppmoda til å endra vedtektene slik at dei kjem i samsvar med NIF sine nye normalvedtekter)
7. Årsplan
8. Budsjett
9. Val

Saker som medlemmene vil ha handsama i årsmøtet må vera innlevert til styret seinast 10 dagar før årsmøtet.

Det blir enkel servering under årsmøtet.

Mvh
Styret i SOL

Årsmøte 2023:
Sveio O-Lag på nett:

Turorientering på nett
Viktige filer:
Årsmelding 2012
Årsmeldinga 2011
Årsmeldinga 2010
Årsmeldinga 2009
Årsmeldinga 2008